ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

สถาปัตยกรรม

จากความเชื่อที่ว่าคนที่ตายไปแล้วจะกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่หรือชีวิตหลังความตาย จึงมีการเก็บศพไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยการอาน้ำยาหรือการทำมัมมี่ และเพื่อที่จะเก็บรักษาร่างมัมมี่ กษัตริย์หรือฟาโรห์ (Pharaoh) ทุกพระองค์ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่จะสร้างสถานที่ฝังพระศพเตรียมไว้ เพื่อจะให้แน่พระทัยว่าจะมีสุสานเก็บพระศพอย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครสามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ นอกจากสถานที่เก็บศพแล้วก็ยังมีสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นๆ อีก สถาปัตยกรรมของอียิปต์สมัยโบราณแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้;1. อนุสาวรีย์ (monuments) ที่สำคัญได้แก่ สฟิงซ์ (sphinx) อันเป็นสัญลักษณ์ของฟาโรห์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพุทธิปัญญาและอำนาจ

2. สุสาน (tombs) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
        2.1 ปิรามิด (pyramid)
        2.2 มาสตาบา (mastaba)
        2.3 สุสานที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขาหรือหน้าผา (rock-cut tomb)
3. วิหาร (temple) วิหารของอียิปต์จัดเป็นเทวสถาน ใช้เฉพาะสำหรับพระหรือนักบวชและ     ฟาโรห์ วิหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 วิหารสำหรับประดิษฐานเทพเจ้า (sanctuary temple) แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์
         3.2 วิหารที่ใช้เก็บพระศพฟาโรห์และราชินี (mortuary temple) จะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์
4. แท่งหินจารึก (obelisk) เป็นหลักศิลาจารึกบันทึกความเป็นไปของประวัติศาสตร์ของฟาโรห์ราชวงศ์ต่างๆ สลักด้วยอักษรภาพ (hieroglyphic) เสาที่เป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอียิปต์ มีหัวเสาหลายรูปแบบ เช่น แบบต้นปาปิรัส (papyrus plant) แบบบัวตูม (lotus bust) แบบระฆังหรือบัวบาน (bell) แบบต้นปาล์ม (palm tree) แบบผสม (composite) และแบบศีรษะมนุษย์โดยหมายถึงศีรษะของเทพีเฮเธอร์ (Hathors headed Goddess of Love)  (ภาพที่ 5)

 ที่มา : https://sites.google.com/site/arc213rsu/brryay-raywicha/egypt/egypt8
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s